Dňa 01.06. oslavujú všetky deti sveta 🌍 výnimočný sviatok – Medzinárodný deň detí. Preto sme sa aj my rozhodli osláviť tento deň netradičnými súťažnými disciplínami v duchu svetadielov. Spoločne sme cestovali svetadielmi, kde sme spoznávali kultúru a výzor ľudí, ktorí tu žijú. Za splnené disciplíny sme zbierali pečiatky do mapy sveta, za ktorú sme dostali sladkú odmenu – zmrzlinku🍦. V škôlke nás ešte poobede čakalo prekvapenie 🎁🍬🍭🧃🧸. Celý tento deň sme si veľmi užili 🎈, ďakujeme ❤️. Za zmrzlinu taktiež ďakujeme sponzorovi (mamička z 1.triedy Lienok Lucia Králiková).

Kategórie: Fotky