Materská škola v Hornom Vadičove prijíma deti na školský rok 2019/2020.V prípade záujmu nás kontaktujte na tel. čísle: 041/4229253, e-mail: mshvadicov@mail.t-com.sk, prípadne osobne v Materskej škole Horný Vadičov

Kategórie: Oznamy