Prijímanie detí do MŠ Horný Vadičov na školský rok 2021/2022

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v súlade §59 zákona č.245/2008 Z. z. a v súlade s § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 438/2020 ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.306/2008 Z. z. o materskej škole a v znení vyhlášky č.308/2009 Z. z. PRE DIEŤA, KTORÉ K 31.8.2021 DOSIAHLO 5.ROK Čítať viac…