• telefónne čísla obidvoch rodičov,
  • odovzdať vypísané tlačiva (splnomocnenie na preberanie detí, vyhlásenie o bezinfekčnosti, informovaný súhlas rodičov) novoprijaté deti čestné vyhlásenie pre zber údajov
  • uterák,
  • pyžamo,
  • papuče,
  • veci na prezlečenie,
  • papierové vreckovky,
  • kefka + pasta (3.trieda),
  • úbor (3.trieda),ň

VŠETKY VECI JE POTREBNÉ DEŤOM PODPÍSAŤ

Kategórie: Dokumenty