Warning: is_file(): open_basedir restriction in effect. File(/src/Modules/Licenser.php) is not within the allowed path(s): (/disk_1/www/sk/msvadicov:/tmp:/tmp_www) in /disk_1/www/sk/msvadicov/www/wp-content/themes/hestia/vendor/codeinwp/themeisle-sdk/load.php on line 27
Informácie o zápise do 1. ročníka ZŠ Horný Vadičov – Materská škola Horný Vadičov

Vážení rodičia budúcich prvákov,

zápis do 1. ročníka pre šk. rok 2021/2022 sa uskutoční v budove Základnej školy Horný Vadičov bez osobnej prítomnosti dieťaťa, len za účasti rodiča s dodržaním nariadených hygienicko-epidemiologických opatrení (rúško, odstup, ruky) dňa:

12.04.2021 v čase od 15:00 do 17:00 hodiny.

Zákonný zástupca na zápis prinesie:

– vyplnené tlačivá:  

Žiadosť o prijatie dieťaťa do 1. ročníka

Dotazník k zápisu do 1. ročníka

 – rodný list dieťaťa (na porovnanie správnosti údajov)

– prefotený preukaz poistenca dieťaťa

– občiansky preukaz

– finančné prostriedky (10,- €) na zakúpenie predpisových zošitov

Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2021. Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasťou žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporúčanie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne.

Ak zákonný zástupca dieťaťa požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast a doklad o získaní predprimárneho vzdelania.

Kategórie: Oznamy