Kritériá prijímania detí a dokumenty k prijatiu dieťaťa do MŠ na školský rok 2024/2025

PRIJÍMANIE DETÍ DO MŠ HORNÝ VADIČOV NA ŠKOLSKÝ ROK 2024/2025 Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy je limitované kapacitnými možnosťami materskej školy v nadväznosti na ustanovenie § 28 ods. 9 a 10 školského zákona. V prvom rade musí riaditeľ materskej školy dodržiavať podmienky prijímania detí ustanovené v § Čítať viac…