Aktuálne informácie

Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školský zariadeniach zostavilo manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku 2021/2022, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19. Prosíme rodičov, aby si preštudovali nasledovné materiály

Čo treba dieťaťu pri nástupe do našej MŠ

telefónne čísla obidvoch rodičov, odovzdať vypísané tlačiva (splnomocnenie na preberanie detí, vyhlásenie o bezinfekčnosti, informovaný súhlas rodičov) novoprijaté deti čestné vyhlásenie pre zber údajov uterák, pyžamo, papuče, veci na prezlečenie, papierové vreckovky, kefka + pasta (3.trieda), úbor (3.trieda),ň VŠETKY VECI JE POTREBNÉ DEŤOM PODPÍSAŤ