Oznam – Prerušenie prevádzky MŠ

Materská škola Horný Vadičov 515, 023 45 Horný Vadičov Riaditeľka materskej školy oznamuje, že z dôvodu poklesu záujmu návštevnosti MŠ v čase jarných prázdnin, zvýšenej chorobnosti a ekonomického chodu zariadenia, bude prevádzka školy v dňoch 19-23.02.2024 so súhlasom zriaďovateľa prerušená. 19.02.2024                           Čítať viac…

OZNAM

LETNÉ PRÁZDNINY Riaditeľka materskej školy oznamuje, že prevádzka MŠ Horný Vadičov bude počas letných prázdnin od 3.7.2023 do 14.7.2023. Výchovno-vzdelávací proces bude prebiehať v 2. a 3. triede na poschodí. Prosíme Vás, aby ste školné za mesiac JÚL uhradili do konca mesiac JÚN (15 €). V prípade, ak ste svoje dieťa nahlásili na Čítať viac…