Prijímanie detí do MŠ Horný Vadičov na školský rok 2021/2022

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v súlade §59 zákona č.245/2008 Z. z. a v súlade s § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 438/2020 ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.306/2008 Z. z. o materskej škole a v znení vyhlášky č.308/2009 Z. z. PRE DIEŤA, KTORÉ K 31.8.2021 DOSIAHLO 5.ROK Čítať viac…

Informácie o zápise do 1. ročníka ZŠ Horný Vadičov

Vážení rodičia budúcich prvákov, zápis do 1. ročníka pre šk. rok 2021/2022 sa uskutoční v budove Základnej školy Horný Vadičov bez osobnej prítomnosti dieťaťa, len za účasti rodiča s dodržaním nariadených hygienicko-epidemiologických opatrení (rúško, odstup, ruky) dňa: 12.04.2021 v čase od 15:00 do 17:00 hodiny. Zákonný zástupca na zápis prinesie: – vyplnené tlačivá:   Čítať viac…

Mesačná výška poplatkov

Podľa aktuálneho VZN č.1/2019 sa určuje výška poplatkov nasledovne: Školné 10€– platia všetky deti okrem predškolákov. Stravné – celodenná strava: vo výške finančného pásma  1,37 € a na dieťa v hmotnej núdzi 1,20 € predškoláci doplácajú stravné 0,17 € (na deň) VŠETKY POPLATKY SA MUSIA UHRADIŤ NAJNESKÔR DO 15. DŇA V MESIACI Čítať viac…

Rozdelenie detí

Oznamujeme rodičom, že deti druhej triedy budú popoludní v čase od 11:30 rozdelené do 1. a 3. triedy. Druhá trieda bude v poldennej prevádzke. Rodičia si popoludní vyzdvihnú deti podľa uvedeného menného zoznamu v priestore materskej školy.