Mesačná výška poplatkov

Podľa aktuálneho VZN č.1/2019 sa určuje výška poplatkov nasledovne: Školné 10€– platia všetky deti okrem predškolákov. Stravné – celodenná strava: vo výške finančného pásma  1,37 € a na dieťa v hmotnej núdzi 1,20 € predškoláci doplácajú stravné 0,17 € (na deň) VŠETKY POPLATKY SA MUSIA UHRADIŤ NAJNESKÔR DO 15. DŇA V MESIACI Čítať viac…

Rozdelenie detí

Oznamujeme rodičom, že deti druhej triedy budú popoludní v čase od 11:30 rozdelené do 1. a 3. triedy. Druhá trieda bude v poldennej prevádzke. Rodičia si popoludní vyzdvihnú deti podľa uvedeného menného zoznamu v priestore materskej školy.