Otvorenie MŠ od 12.04.2021

Na základe platného rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a uznesenia Vlády SR sa upravuje vyučovanie v školách a prevádzka v školských zariadeniach od 12. apríla 2021 pre všetky deti s podmienkou testu zákonných zástupcov. Platnosť testov – test zamestnancov, zákonných zástupcov i žiakov, u ktorých je vyžadovaný, platí Čítať viac…

Informácie o zápise do 1. ročníka ZŠ Horný Vadičov

Vážení rodičia budúcich prvákov, zápis do 1. ročníka pre šk. rok 2021/2022 sa uskutoční v budove Základnej školy Horný Vadičov bez osobnej prítomnosti dieťaťa, len za účasti rodiča s dodržaním nariadených hygienicko-epidemiologických opatrení (rúško, odstup, ruky) dňa: 12.04.2021 v čase od 15:00 do 17:00 hodiny. Zákonný zástupca na zápis prinesie: – vyplnené tlačivá:   Čítať viac…

Školský rok 2020/2021

Riaditeľka Materskej školy Horný Vadičov oznamuje rodičom, že prevádzka materskej školy v školskom roku 2020/2021 začne dňom: 02.09.2020 (streda). Schádzanie detí do materskej školy je v čase od 6:30 – 8:00 hod. Deťom je potrebné priniesť prezuvky, pyžamo. Z dôvodu opatrení pre pandémiu a ochorenie COVID-19 bude prevádzka MŠ dočasne Čítať viac…

Mesačná výška poplatkov

Podľa aktuálneho VZN č.1/2019 sa určuje výška poplatkov nasledovne: Školné 10€– platia všetky deti okrem predškolákov. Stravné – celodenná strava: vo výške finančného pásma  1,37 € a na dieťa v hmotnej núdzi 1,20 € predškoláci doplácajú stravné 0,17 € (na deň) VŠETKY POPLATKY SA MUSIA UHRADIŤ NAJNESKÔR DO 15. DŇA V MESIACI Čítať viac…

Rozdelenie detí

Oznamujeme rodičom, že deti druhej triedy budú popoludní v čase od 11:30 rozdelené do 1. a 3. triedy. Druhá trieda bude v poldennej prevádzke. Rodičia si popoludní vyzdvihnú deti podľa uvedeného menného zoznamu v priestore materskej školy.