Podľa aktuálneho VZN č.1/2019 sa určuje výška poplatkov nasledovne:

Školné 10€– platia všetky deti okrem predškolákov.

Stravné – celodenná strava: vo výške finančného pásma  1,37 € a na dieťa v hmotnej núdzi 1,20 €

predškoláci doplácajú stravné 0,17 € (na deň)

VŠETKY POPLATKY SA MUSIA UHRADIŤ NAJNESKÔR DO 15. DŇA V MESIACI NA ÚČET MŠ.

Kategórie: Oznamy