Aj naše deti sa oboznámovali s Environmentálnou výchovou – pozorovali rozmanity vodný hmyz.

Kategórie: Fotky