🌻Naša škôlka si ctí tradície a ľudové zvyky našej obce, preto sme sa dňa 17.03.2023 za spevu piesne „Nesieme Morenu“ rozlúčili s Pani Zimou a privítali sme jej mladšiu sestričku – Pani Jar 🌞 🌷 🐝 . Morenu sme si najskôr v škôlke vyrobili, potom sme si priblížili tento ľudový zvyk – vysvetlili sme si, že Morena je symbol zimy a chorôb.

Zimu vyženieme – teplo prinesieme! 🌞

Morenu sme nakoniec symbolicky zapálili a hodili do Vadičovského potoka, aby zima už skutočne odišla.

Morena, Morena, kde si prebývala? Tam hore, tam hore, v tej tmavej komore. Čo si tam robila? Mlieko som mútila. A kdeže je to mlieko? Vrany ho vypili. A kdeže sú tie vrany? Na suchom konári. A kdeže je ten konár? Chlapci ho zoťali. 🌻

Kategórie: Fotky