LETNÉ PRÁZDNINY

Riaditeľka materskej školy oznamuje, že prevádzka MŠ Horný Vadičov bude počas letných prázdnin od 3.7.2023 do 14.7.2023.

Výchovno-vzdelávací proces bude prebiehať v 2. a 3. triede na poschodí.

Prosíme Vás, aby ste školné za mesiac JÚL uhradili do konca mesiac JÚN (15 €).

V prípade, ak ste svoje dieťa nahlásili na letné prázdniny a dieťa nebude prevádzku navštevovať (potrebná je ospravedlnenka od lekára), považujeme to za porušenie školského poriadku.

Kategórie: Oznamy