Riaditeľka MŠ oznamuje prerušenie prevádzky MŠ HV od 24.11.2021 rozhodnutím RUVZ Čadca z dôvodu PN zamestnancov kuchyne MŠ a zvýšenom výskyte respiračných ochorení u detí.

Prerušenie je predbežne do 2.12.2021 s následným obnovením prevádzky od 3.12.2021 (piatok)