Po zisťovaní záujmu zákonných zástupcov o prevádzku Materskej školy Horný Vadičov 515 a následkom efektívneho nakladania s energiami v čase jesenných prázdnin, oznamuje riaditeľka spolu so súhlasom zriaďovateľa, že MŠ bude dňa 28.10.2022 (piatok) otvorená a dňa 31.10.2022 (pondelok) zatvorená.

Kategórie: Oznamy