Staviame my máje, čo nám dajú za ne. Ružičky červenej zo záhradky zelenej. Máj, máj, máj zelený, pod oblôčkom sadený.

Kategórie: Fotky