Vážení rodičia

Prinášame Vám pokyny k nástupu detí do materskej školy v šk. r. 2021/2022

Vo štvrtok 2. septembra 2021 sa tešíme na všetky naše deti.

Prevádzka MŠ je od 6:30 do 16:30 hod.

  • príchod do MŠ je do 8:00 hod. následne sa MŠ uzamyká a priestory sa dezinfikujú (prosíme dodržiavať čas príchodu),
  • deti budú zadelené do tried: Lienky, Mravčekovia a Včielky – Lienky začínajú adaptačným týždňom
  • do priestorov MŠ ráno vstupuje s dieťaťom jeden zákonný zástupca, pre dieťa tiež prichádza na obed alebo popoludní jeden zákonný zástupca.
  • pri vstupe si zákonný zástupca dezinfikuje ruky a nezabudne na prekrytie horných dýchacích ciest,
  • v budove MŠ sa zákonný zástupca zdržiava čo najkratšiu dobu,
  • prosíme, aby zákonní zástupcovia priniesli do MŠ svojím deťom prezuvky, tekuté mydlo, pyžamo (podpísané) a náhradné oblečenie – viac informácií sa dozviete osobne

Kategórie: Oznamy