Dňa 24.03.2023 k nám zavítal čarovný pán, ktorý sa volá majster Netopier 🦇. Spolu s majstrom Netopierom sme spoznávali slovenské hudobné nástroje ako je fujara, malá fujara, či píšťalka. Bolo nám veľmi veselo – majster Netopier bol veľmi vtipný a smiešny, spoločne sme si zahrali divadielko, spievali slovenské ľudové pesničky, premenili sme sa na lesné víly a švárnych junákov 😉. Predstavenie 🎩 sa zakončilo hrou na gitare a my sme sa spolu aj s majstrom Netopierom presunuli na Veľkonočnú 🐣 výstavu ľudových prác v Hasičskej zbrojnici Horný Vadičov.

Kategórie: Fotky